Team

W. Lambrechts

Algemeen tandarts

Universitair specialist restauratieve en kindertandheelkunde.

D. Rotim

Algemeen tandarts

Esthetische tandheelkunde. Vaste en uitneembare prothesen.

Kristine

Tandarts-assistente

Charlotte

Tandarts-assistente